Personaluthyrning

Personaluthyrning

Extra arbetskraft att hyra vid behov.

Alla företag ställs ibland inför situationer där den egna personalen inte räcker till!
Det finns många arbetsmoment där vi kan stå till tjänst när Ni behöver omedelbar hjälp.

Vi erbjuder Er arbetskraft/personal just de timmar Ni är i behov av extra hjälp och resultatet blir för Er en fördelaktigare lösning än att extraanställa personal.
Kontakta oss för mer information.

För mer information
kontakta oss