Om Stadsbudens service

Om Stadsbudens service

”Det finns ett stadsbud för varje situation”

Vi är en välrenommerad ekonomisk förening, en av Stockholms äldsta med anor till mitten av 1800-talet. Idag en modern, flexibel och serviceinriktad flytt- och stadsbudsfirma, som utför företags-, kontors- och privat-flyttar över hela landet. Men vi gör också mycket annat, packar, monterar, demonterar och kan hoppa in som extraresurs på vaktmästeri eller lager. Vill du ha ett kassaskåp flyttat, har vi den erfarenhet och de verktyg som behövs, och behöver du hjälp med tippkörning eller annan transport utförd, går det lika bra.

Historia

Stadsbudens Service har en historia som sträcker sig tillbaka till år 1863, då skådespelaren och sceninstruktören Christian Åsbjörnson, med inspiration från den köpenhamska bybudsinstitutionen, startade Stockholms första moderna stadsbudskår. Iklädda uniform av brunt mollskinn och med en svart metallplåt över mösskärmen med inskrift i gult: Åsbjörnsons stadsbudskår. Man var placerade i strategiska hörn i Stockholms innerstad för att ta emot uppdrag från allmänheten. Järnvägsstyrelsen blev 1871 en stor arbetsgivare då man inrättade ett avtal parterna emellan.

Idag lever Stadsbudsrörelsen vidare genom Stadsbudens Service Ek. För. som uppstod 1961, då Stadsbudskåren omorganiserade sig på myndigheternas begäran. Kontoren fanns på Centralen och Skeppsbron. Många äldre stockholmare minns ännu ”stadsbud till spår 3”, som man förr kunde höra i högtalarna på Centralstationen. Men tiderna förändrades och utan SJ:s stöd, var det inte längre lönsamt att vara stadsbud på Centralen och därför lades verksamheten ner där och de som ville, fick flytta över till föreningens kontor på Skeppsbron.

Under Stadsbudens 150 år har det hänt en hel del vad gäller verktyg, redskap och uppdragsgivare. Idag använder vi oss av magasinkärror, bärhandtag, krysselar och andra tekniska hjälpmedel som gör arbetet mer ergonomiskt. Medlemmarna är egna företagare och chaufförerna utbildade i yrkestrafik. Samtidigt är mycket av arbetet sig likt. Och kanske det är det som är tjusningen. I en förändringens tid då allt mer går åt att effektivisera och digitalisera så är ett stadsbud alltid ett stadsbud med uppdrag att bära och förflytta. Ett tidlöst yrke i förändringens tid. Ett yrke som skrivit in sig i Stockholms historia.